image003

Barcz Spółka Jawna realizuje projekt pod nazwą: „Kolekcja NOE z alfabetem Braille’a”

współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania  3.3 „Innowacje w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Projekt będzie polegał na wdrożeniu (poprzez zakup nowych maszyn i urządzeń) innowacyjnej w skali przedsiębiorstwa technologii odlewania ciśnieniowego oraz wprowadzeniu do oferty 4 nowych (dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie) innowacyjnych w skali kraju produktów dostosowanych do potrzeb osób niedowidzących i niewidomych.

Projekt będzie realizowany w terminie od 01-09-2017 r. do 30-09-2018 r.

Wartość projektu ogółem: 6 623 464,51 PLN

Wartość wydatków kwalifikowalnych: 5 383 930,50 PLN

Wkład Funduszy Europejskich (EFRR): 2 716 192,93 PLN

Planowane efekty projektu:

  • wdrożenie wyników prac B+R
  • wprowadzenie do działalności firmy 1 innowacji procesowej,
  • wprowadzenie do działalności firmy 4 innowacji produktowych,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów,
  • wzrost zatrudnienia w przedsiębiorstwie – 3 etaty.